Głównej zawartości

Projekt powstał z potrzeby działań profilaktycznych zmieniających zachowania wobec używek. Scenariusz projektu obejmuje cykl spotkań edukacyjnych, których tematem przewodnim jest uświadomienie psychicznych, fizycznych i społecznych skutków stosowania substancji uzależniających, głównie alkoholu.

Zajęcia poprowadzi pracownik socjalny oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metody pracy: werbalna, poglądowa, praktycznego działania.

Pierwszy cykl zajęć rozpocznie się w lipcu 2018 r. w Punkcie Terenowym nr 2 w dzielnicy Leszczyny.

Projekt powstał w wyniku napotykanych w codziennej pracy trudności w zakresie pomocy i pracy na rzecz osób zaburzonych i chorych psychicznie. Dodatkowo temat choroby psychicznej jest tematem trudnym, wstydliwym, ludzie unikają rozmów w tej kwestii. Osoby zaburzone są niejednokrotnie pomijane, nie rozmawia się z nimi – unika wręcz.

„PAW – Pomoc, Aktywizacja i Wsparcie” zrodził się z myślą o poprawie jakości życia osób chorych psychicznie poprzez naukę prawidłowego wykonywania wszelkich obowiązków życiowych i społecznych. Projekt realizowany jest techniką zajęć warsztatowych przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 2 w dzielnicy Leszczyny.

Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Pobyt mieszkańców może trwać nawet do dwóch lat. Każda z rodzin po otrzymaniu własnego mieszkania musi poradzić sobie z wieloma nowymi obowiązkami.

Projekt socjalny realizowany przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 2 w dzielnicy Leszczyny powstał z myślą aby pomóc mieszkańcom w usamodzielnieniu i przygotować ich do radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością. Tak aby nie popadali w długi oraz w konflikt ze środowiskiem sąsiedzkim.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia poprzez naukę gospodarowania własnym budżetem oraz dbania o wizerunek swój i najbliższego otoczenia.

W listopadzie br. rozpoczęła się realizacja nowego projektu socjalnego mającego na celu integrację i aktywizację rodzin, które otrzymały mieszkania socjalne. Ideą projektu, pod znaczącą nazwą "Już czas – poznajmy się" jest poznanie się mieszkańców, ale także skupienie ich wokół wspólnego działania. Działanie to ma dotyczyć zagospodarowania i upiększenia otoczenia budynku, do którego wprowadzili się kilka miesięcy temu. Realizowany jest przez pracowników tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pierwsze, organizacyjne spotkanie miało miejsce 23 listopada br. i zgromadziło przedstawicieli 4 z 7 rodzin zamieszkujących budynek. Mieszkańcy chętnie podjęli temat i rzeczowo przedstawili swoje pomysły, uwagi i oczekiwania zgodnie z przyświecającym projektowi hasłem: "Chcesz więcej? Weź sprawy w swoje ręce!" Swoje marzenia zobrazowali wykonując wspólnie techniką plastyczną wizję swojego domu i jego otoczenia, gdzie oczywiście dominowała zieleń i kwiaty.

Punkt Terenowy nr 1

 SERDECZNIE ZAPRASZA NA NORDIC WALKING

Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu
"Idziemy razem"
przy współpracy instruktora Nordic Walking