Głównej zawartości

Zarządzenie Nr 591/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach.

Zarządzenie Nr 499/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach.

Zarządzenie Nr 102/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach.