Głównej zawartości

Do korzystania z „Karty Gminy dla Dużej Rodziny” uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej, w której skład wchodzi co najmniej 3 uczących się dzieci, do 25-go roku życia, zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny.

Każdy posiadacz Karty jest uprawniony do korzystania ze zniżek na terenie Czerwionki-Leszczyn.

Każdy uprawniony członek rodziny wielodzietnej otrzymuje swoją, imienną Kartę.

Zadania związane z samorządowym programem „Karta Gminy dla Dużej Rodziny” realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Wnioski o wydanie Karty przyjmowane są w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Wolności 2a, I piętro, tel. 32 723 16 85.