Głównej zawartości

Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi"
/Antoine de Saint Exupery/


Pierwsze pomysły utworzenia Platformy Poradnictwa Zawodowego nabrały kształtu podczas regionalnej konferencji „Poradnictwo zawodowe wobec wyzwań współczesnego rynku pracy" zorganizowanej przez PUP Rybnik i Urząd Miasta Rybnika w dniu 24 października 2006 roku.

Idea jej powołania zrodziła się podczas dyskusji wieńczącej konferencję i wypłynęła z rybnickiego środowiska doradców zawodowych. W polskim modelu orientacji i poradnictwa zawodowego obserwuje się rozproszenie zadań i odpowiedzialności pomiędzy różne instytucje. Stąd dialog i współpraca osób zrzeszonych wokół poradnictwa zawodowego wpisuje się w potrzeby instytucji rynku pracy oraz faktycznych odbiorców pomocy – osób chcących wybrać lub zmienić zawód, znaleźć lub zmienić pracę.

Celem rybnickiej platformy jest połączenie potencjału i doświadczenia osób zajmujących się poradnictwem zawodowym oraz osób posiadających doświadczenie w realizacji projektów z obszaru rynku pracy.

Działania platformy oparte na zasadach partnerstwa i dialogu, są ukierunkowane na informowanie, doradzanie i uświadamianie klientów rynku pracy.

Platforma zajmuje się również wypracowaniem i utrwaleniem metod współpracy, wymianą pomysłów i doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się problematyką poradnictwa zawodowego, jak również popularyzowaniem usług doradczych w celu racjonalnego planowania kariery zawodowej.