Głównej zawartości

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności),
 • brak mapy serwisu.

Wyłączenia

 • część plików graficznych jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Stokłosa.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 324312039

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
 • Adres: ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 324312039

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 36B
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Wejście główne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 36B znajduje się pomiędzy Centrum Kulturalno-Edukacyjnym a Krytą Pływalnią i posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Pomieszczenia dla klientów (sekretariat, Dział Świadczeń Rodzinnych) znajdują się na jednym poziomie na parterze budynku - wszystkie dostępne są bezpośrednio z korytarza. Kasa znajduje się w miejscu dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie znajduje się również toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. W budynku brak dźwiękowo-wizualnego systemu powiadamiania alarmowego.

Na parkingu przy Centrum Kulturalno-Edukacyjnym - przed budynkiem w pobliżu wejścia głównego - znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą możliwą drogą, po chodniku.

Do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Punkt Terenowy Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
Placówka Wsparcia Dziennego
Klub Integracji Społecznej
ul. Wolności 2A
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Punkt Terenowy Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, Placówka Wsparcia Dziennego oraz Klub Integracji Społecznej znajdują się na II piętrze w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. Wejście do budynku posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. W punkcie nie znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Punkt Terenowy Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach
ul. Ogrodowa 6
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Punkt Terenowy Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach (budynek B). Pomieszczenia Punktu znajdują się powyżej parteru (wejście po schodach zewnętrznych i wewnętrznych). Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny się kierować do schodów zewnętrznych, przy których znajduje się przycisk. Można nim przywołać pracownika Punktu. Brak windy i podnośnika.

Toalety nie są dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń Punktu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Placówka Wsparcia Dziennego
ul. Ks. Pojdy 84
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Budynek Placówki Wsparcia Dziennego przy ul. Ks. Pojdy 84 nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu do budynku od strony ulicy Czereśniowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Usług Społecznych
ul. Młyńska 21A
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Ze względu na fakt, że pomieszczenia Centrum Usług Społecznych znajdują się powyżej parteru (wejście po schodach) osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny się kierować pochylnią do wejścia od strony terenu rekreacyjnego i placu zabaw.

Biuro Obsługi jest zlokalizowane przy głównym ciągu komunikacyjnym, w pobliżu wejścia głównego do budynku.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

W budynku znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem (przy wejściu głównym) znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada panel dostępności, poprzez który osoby ze specjalnymi potrzebami mogą wybrać wersję kontrastową, zmienić układ wyświetlania strony, zmienić rozmiar czcionki oraz szerokość strony, a także poprawić jej czytelność.

Inne informacje i oświadczenia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.