Głównej zawartości

Rekrutacja
na zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS)
trwa od 22.01.2018 r.

Poszukujemy:
osób bezrobotnych z III profilem w Urzędzie Pracy

W ramach projektu oraz KIS będą odbywały się:
- szkolenia zawodowe,
- zajęcia z doradcą zawodowym,
- zajęcia z psychologiem,
- spotkania Grupy Wsparcia,
- spotkania terapii pedagogicznej,
- zajęcia z informatykiem.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Informacje:
Klub Integracji Społecznej
ul. Wolności 2a (II piętro, pokój nr 7)
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Tel. (32) 7231672

Projekt konkursowy pn. "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.1 "Aktywna integracja", Poddziałanie 9.1.6 "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt OPS i PCPR".

Rekrutacja
na zajęcia w ramach projektu
trwa od 22.01.2018 r.

Poszukujemy:
osób bezrobotnych z I i II profilem w Urzędzie Pracy,
nieaktywnych zawodowo - biernych zawodowo

W ramach projektu oraz KIS będą odbywały się:
- zajęcia z psychologiem,
- spotkania Grupy Wsparcia,
- spotkania terapii pedagogicznej,
- zajęcia z informatykiem.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Informacje:
Biuro projektów
ul. Wolności 2a (II piętro, pokój nr 7)
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Tel. (32) 7231672

Projekt konkursowy pn. "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.1 "Aktywna integracja", Poddziałanie 9.1.6 "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt OPS i PCPR".

 

 

 

Rekrutacja
na zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS)
dla osób nieaktywnych zawodowo lub biernych zawodowo
trwa od 21.08.2017 r.

W ramach KIS będą odbywały się:
- szkolenia zawodowe,
- zajęcia z doradcą zawodowym,
- zajęcia z psychologiem,
- spotkania Grupy Wsparcia,
- spotkania terapii pedagogicznej.

Udział w Klubie Integracji Społecznej jest bezpłatny.

Informacje:
Klub Integracji Społecznej
ul. Wolności 2 (II piętro, pokój nr 7)
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Tel. (32) 7231672; 509983558

Projekt pozakonkursowy pn. "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.1 "Aktywna integracja", Poddziałanie 9.1.6 "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe".

W ramach projektu pozakonkursowego pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” odbyły się następujące szkolenia zawodowe: „obsługa kasy fiskalnej”, w którym wzięło udział 13 osób oraz „obsługa klienta i technik sprzedaży”, w którym brało udział 14 osób.

W najbliższym czasie zostaną zrealizowane następujące szkolenia zawodowe: palacz, wózek widłowy, spawacz, opiekunka dzieci i osób starszych.

Zapraszamy do oglądania w GALERII