Głównej zawartości

Wsparcie i poradnictwo rodzinne

Specjalista pracy socjalnej Katarzyna Szwan oraz Starszy pracownik socjalny Małgorzata Mijała
w każdą środę w godz. 10-11,
II piętro pokój nr 1 w PT nr 1 przy ul. Wolności 2a w dzielnicy Czerwionka

Starszy pracownik socjalny Rozalia Kołodziejczyk oraz Starszy pracownik socjalny Halina Fuks
w każdy wtorek w godz. 10-11,
w PT nr 2 przy ul. KS. Pojdy 35 w dzielnicy Leszczyny

 

Poradnictwo w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator PT nr 1 Anna Koniuszy-Marszałek
w każdy czwartek w godz. 10-11,
II piętro pokój nr 4 w PT nr 1 przy ul. Wolności 2a w dzielnicy Czerwionka

 

Informacje w sprawie Domów Pomocy Społecznej

Referent Danuta Smolorz
w każdy piątek w godz. 10-11,
II piętro pokój nr 4 w PT nr 1 przy ul. Wolności 2a w dzielnicy Czerwionka

 

Pomoc i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie

Pracownicy Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Joanna Klapuch, Wioleta Stefan i Anna Laskowska
w każdy poniedziałek w godz. 9-10,
pokój nr 7 (I piętro) w Centrum Usług Społecznych przy ul. Młyńskiej 21a w dzielnicy Czuchów

 

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Doradca zawodowy, pedagog pracy Monika Stępień-Grzegorzyca
poniedziałek w godz. 7.30 - 11.30 w PT nr 2 w dzielnicy Leszczyny
wtorek w godz. 7.30 - 11.30 w KIS w dzielnicy Czerwionka
czwartek w godz. 7.30 - 11.30 w CUS w dzielnicy Czuchów

 

Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Starszy inspektor Lidia Kapias
w każdy poniedziałek w godz. od 11-12,
II piętro pokój nr 4 w PT nr 1 przy ul. Wolności 2a w dzielnicy Czerwionka

 

Poradnictwo dotyczące problemów alkoholowych

Starszy pracownik socjalny Hanna Depa
w każdy wtorek w godz. 10-11
w PT nr 2 przy ul. Ogrodowej 6 w dzielnicy Leszczyny