Głównej zawartości

Rodzaj zasiłku

Terminy wypłat w 2021 roku

Zasiłki stałe

pomiędzy 10 a 20 każdego miesiąca

Zasiłki celowe
i okresowe

19 stycznia
26 stycznia

16 lutego

  9 marca
23 marca

  6 kwietnia
20 kwietnia

  4 maja
18 maja

  8 czerwca
22 czerwca

  6 lipca
20 lipca

10 sierpnia
24 sierpnia

  7 września
21 września

  5 października
19 października

  9 listopada
23 listopada

  7 grudnia
14 grudnia
21 grudnia
28 grudnia

W przypadku świadczeń przyznawanych warunkowo wypłata następuje po zgłoszeniu się do pracownika socjalnego i uruchomieniu wypłaty świadczeń.

 

FORMY WYPŁATY: 

  • KONTO BANKOWE - świadczenia są przekazywane na numer rachunku osobistego podanego przez świadczeniobiorcę
  • KASA – w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej
  • PRZEKAZ POCZTOWY

 

UWAGA !

Wypłata świadczeń pieniężnych nastąpi po otrzymaniu przez tutejszy Ośrodek zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji w sprawie przedmiotowego świadczenia.