Głównej zawartości

Ustawy:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach:

Uchwała Nr LI/563/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Uchwała Nr LVI/617/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr LI/565/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (dot. dzielnicy Leszczyny Stare)

Uchwała Nr LI/566/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (dot. dzielnicy Leszczyny Osiedle)

 

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

Zarządzenie Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 76/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 82/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

 

Zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 366/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 77/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 514/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 473/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2015 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 165/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 80/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 85/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenie Nr 87/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

 

Zarządzenie Nr 627/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach