Głównej zawartości

Od 01.01.2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 2a, I piętro.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorstwem energetycznym.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska wynosi:

  • 12,09 zł/miesiąc - dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną,
  • 16,79 zł/miesiąc - dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób,
  • 20,15 zł/miesiąc - dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób.