Głównej zawartości

Planowane daty przelewów na rachunek bankowy
Świadczenie wychowawcze (500+)

 

Planowane daty przelewów na rachunek bankowy
Świadczenie rodzinne (SR) oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego (FA)

 

Planowane daty wypłat w kasie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
Świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie rodzinne (SR) oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego (FA)

Wypłaty świadczeń będą realizowane w powyższych terminach, o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach będzie w posiadaniu środków na ich realizację.