Głównej zawartości

Misja

Wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów poradnictwa zawodowego, tak aby tworzyć warunki mieszkańcom naszego regionu do jak najlepszego wyboru swojej drogi zawodowej.

 

Sygnatariuszami Deklaracji Współpracy – Porozumienia Na Rzecz Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego, podpisanej 26.02.2008 r. są następujące instytucje i organizacje:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku,
 • Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego,
 • Zespół Szkół Technicznych w Rybniku,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku,
 • Punkt Pośrednictwa Pracy w Rybniku,
 • Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku,
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku,
 • Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku,
 • Punkt Pośrednictwa Pracy w Czerwionce-Leszczynach,
 • Zespół Szkół Nr 6 w Rybniku,
 • Zespół Szkół Nr 5 w Rybniku,
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" Rybnik,
 • Zespół Szkół Nr 2 w Rybniku.

§ 1

 1. Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego (zwana dalej RPPZ) obejmuje swoim działaniem miasto Rybnik i powiat rybnicki.
 2. Siedzibą RPPZ jest Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, ul. Jankowicka 1, 44-200 Rybnik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 42 26 095 wew. 205, 104.
 3. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji RPPZ jest: Jacek Żyro (zwany dalej przedstawicielem), pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.
 4. Sekretarzem RPPZ jest Izabela Muzyka (zwana dalej sekretarzem), pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku.
 5. Instytucją wiodącą oraz koordynującą działania RPPZ jest Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, w imieniu, którego działa Dyrektor Anna Michalczyk.
 6. RPPZ jest zawiązana na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz deklaracji współpracy.
 7. RPPZ opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 2

 1. Celem RPPZ jest:
  integracja środowiska doradców zawodowych z miasta Rybnika i powiatu rybnickiego,
  wypracowanie i utrwalenie metod współpracy, wymiana idei, doświadczeń, informacji pomiędzy doradcami zawodowymi z różnych instytucji rynku pracy,
  popularyzowanie wiedzy z dziedziny poradnictwa zawodowego wśród społeczeństwa,
  promocja i popieranie działań związanych z doradztwem zawodowym,
  prowadzenie wspólnych projektów,
  prowadzenie wewnętrznych szkoleń.
 2. RPPZ realizuje swoje cele poprzez:
  organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, oraz innych imprez,
  współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
  wspieranie działań zmierzających do popularyzacji doradztwa zawodowego,
  uczestnictwo pracowników instytucji tworzących RPPZ w spotkaniach roboczych,
  wsparcie merytoryczne realizowanych projektów.

§ 3

 1. Członkowie RPPZ:
  a) członkiem RPPZ może zostać instytucja, która zapewni rzeczywisty wkład pracy w rozwój RPPZ oraz uzyska akceptację przedstawicieli instytucji tworzących RPPZ zwykłą większością głosów,
  b) członkowie RPPZ w szczególności zobowiązani są:
  swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia RPPZ,
  dbać o dobre imię RPPZ,
  zgłaszać inicjatywy służące realizacji celów RPPZ,
  popierać i czynnie realizować cele RPPZ,
  czynnie uczestniczyć w spotkaniach RPPZ, a w przypadku braku możliwości stawienia się na spotkanie robocze RPPZ, powiadomić o tym przedstawiciela lub sekretarza RPPZ lub zapewnić zastępstwo,
  przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu RPPZ,
  c) członkowie RPPZ mają prawo do pełnej informacji o działaniach RPPZ.
 2. Wyłączenie z grona członków RPPZ następuje w przypadku:
  pisemnej rezygnacji złożonej przez sygnatariusza RPPZ na ręce koordynatora działań RPPZ
  lub
  gdy przedstawiciel danej instytucji nie będzie uczestniczył przez pół roku w spotkaniach RPPZ - wykreślenie instytucji nastąpi automatycznie.