Głównej zawartości

Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących

Data złożenia petycji

23.04.2020 r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję

wyłączenie jawności - art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

 

Skan petycji

 

Zasięgane opinie

 

Nie

Skan pisma o wydanie opinii

 

Opinia

 

Skan opinii

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia sprawy

 

Czy petycja jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej

 

Nie

 

Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb dot. płatności bezgotówkowych

Data złożenia petycji

16.01.2020 r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

 

Skan petycji

 

Zasięgane opinie

 

Nie

Skan pisma o wydanie opinii

 

Opinia

 

Skan opinii

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia sprawy

 

Czy petycja jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej

 

Nie

 

Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia procedur pełnej elektronizacji zamówień publicznych

Data złożenia petycji

13.11.2018 r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Szulc-Efekt Sp. z o.o. - Adam Szulc

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

 

Skan petycji

 

Zasięgane opinie

 

Nie

Skan pisma o wydanie opinii

 

Opinia

 

Skan opinii

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia sprawy

 

Czy petycja jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej

 

Nie