Głównej zawartości

10 – tyle lat funkcjonuje już Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego

W 2018 roku RPPZ obchodziła jubileusz dziesięciolecia istnienia. Platforma skoncentrowana jest na poprawie dostępności i jakości usług doradczych. Angażuje się w liczne inicjatywy, promujące całożyciowe poradnictwo zawodowe oraz przeciwdziała wykluczeniu zawodowemu i społecznemu mieszkańców Rybnika i powiatu rybnickiego.

Liczba 10 ma w kulturze swoją symbolikę. Oznacza zakończenie pewnego etapu, a zarazem nowy początek. Dziesięciolecie działalności RPPZ doskonale wpisuje się w tę regułę. Członkom zrzeszonym w Platformie, udało się zacieśnić współpracę instytucji zajmujących się problematyką poradnictwa zawodowego i zapewnić tym samym ciągłość wielowymiarowego oddziaływania doradców na swoich klientów – od lat szkolnych aż po emeryturę. Dziesięć lat działalności RPPZ minęło w mgnieniu oka, a wydarzyło się tak wiele. Przede wszystkim działania Platformy przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej na temat planowania kariery zawodowej z rozmysłem. Wieloletnia praca wykonywana z pasją, przyniosła osobom zaangażowanym satysfakcję i poczucie spełnienia.

Można stwierdzić, że w 2018 roku zakończył się pewien etap działalności RPPZ, jednak – koniec prawie zawsze jest początkiem. Przed Platformą znów zostały postawione wyzwania. Od nowego roku, ze świeżą energią, Platforma rozpoczęła kolejny okres działalności.

W tym trudnym dla społeczeństwa czasie – napiętych relacji i szybko zachodzących zmian, doradcy zrzeszeni w RPPZ koncentrują się na najważniejszej istocie swojej pracy – człowieku i jego potrzebach na każdym etapie życia.

Priorytetem naszej codziennej pracy jest dotarcie do wszystkich osób potrzebujących profesjonalnego wsparcia w planowaniu drogi zawodowej, wyposażanie młodzieży w wiedzę na temat nowoczesnego rynku pracy oraz wzmacnianie postaw przedsiębiorczych – wyjaśniają członkowie RPPZ.

Platforma realizuje swoje cele poprzez: organizowanie spotkań, prelekcji oraz współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach, wspieranie aktywności zmierzających do popularyzacji doradztwa zawodowego, wsparcie merytoryczne realizowanych projektów, prowadzenie konferencji, propagujących dobre praktyki doradcze i debat z aktywnym udziałem młodzieży oraz wydawanie publikacji metodycznych.

Wkład, jaki daje RPPZ w coroczną organizację Rybnickich Dni Kariery w ramach OTK, jest wart podkreślenia, ponieważ systematycznie doprowadza do wzrostu zainteresowania młodzieży doradztwem zawodowym oraz  możliwościami edukacji w regionie. Niezależne jury oceniające realizację tygodnia kariery, doceniło ogrom działań Platformy, przyznając jej tytuł laureata w każdej z dotychczasowych edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Podczas kampanii doradczej prowadzone są m.in. warsztaty, prelekcje, konkursy zawodoznawcze, happeningi, konferencje, treningi, interaktywne gry miejskie, porady i konsultacje indywidualne, które przynoszą korzyści dla całej społeczności lokalnej. Za sprawą działań RPPZ, mieszkańcy Rybnika i powiatu mają łatwiejszy dostęp do usług całożyciowego poradnictwa kariery.

Bogate doświadczenia osób zrzeszonych w RPPZ oraz ich stała motywacja, pozwalają na efektywną pomoc ludziom. Wierząc, że kolejna dekada będzie obfitowała w sukcesy, członkowie Platformy przystępują do pracy nad nowymi projektami.

Zachęcamy do lektury jubileuszowego biuletynu, ukazującego działalność RPPZ w latach 2008 – 2018.

X-LECIE Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego 2008-2018 - biuletyn

XXVIII Konferencja szkoleniowa "Poradnictwo zawodowe XXI wieku"

Film X lat RPPZ