Głównej zawartości

AKTUALNOŚCI

 

Informujemy, że na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego (Decyzja Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r.) oraz w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, zajęcia Klubu Seniora zostają zawieszone do odwołania.

Wsparcie seniorów będzie udzielane indywidualnie na podstawie konsultacji z Koordynatorem i Animatorem Klub Seniora.


W związku z panującą pandemią zajęcia Klubu Seniora zostały zawieszone do odwołania. Dla wszystkich Uczestników Klubu była to przykra wiadomość. Kontaktujemy się z naszymi Uczestnikami telefonicznie, staramy się rekompensować nasze spotkania zajęciami zdalnymi, jednak mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się Wszyscy na zajęciach w Klubie!

Jak wyglądały dotychczas nasze zajęcia:

Oprócz zorganizowanych zajęć, Seniorzy mieli możliwość indywidualnego zagospodarowania czasu wg swoich potrzeb, czyli spędzanie czasu na rozmowach przy kawie i herbacie oraz poczęstunku. Wziąć udział w zajęciach komputerowych, zobaczyć i przedyskutować wspólnie zobaczony film. Rywalizować w grach towarzyskich i wrócić pamięcią do gier planszowych sprzed lat, takich jak chińczyk. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z „Siłowni pamięci”, dzięki którym ćwiczymy pamięć i koncentrację.

W miesiącu lutym Uczestnicy Klubu Seniora spotkali się na balu karnawałowym. Było dużo tańca, muzyki, śmiechu i dobrej zabawy!

Ważnym wydarzeniem była prelekcja dzielnicowych „Bezpieczny Senior”. Łącząc klimat pokoleniowy w prelekcji udział wzięli także Wychowankowie świetlicy, która znajduję się również w CUS.

Uczestnicy Klubu Seniora biorą udział w prelekcjach i indywidualnych rozmowach z psychologiem i prawnikiem:

http://www.opsczerwionka.webserwer.pl/index.php/projekt-nasza-przyszlosc-w-naszych-rekach-utworzenie-centrum-uslug-spolecznych/harmonogram-poradnictwo-prawne

http://www.opsczerwionka.webserwer.pl/index.php/projekt-nasza-przyszlosc-w-naszych-rekach-utworzenie-centrum-uslug-spolecznych/harmonogram-psycholog


Klub Seniora jest miejscem przyjaznym i otwartym dla Seniorów.

Celem Klubu jest wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz przeciwdziałania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami Klubu Seniora jest 10 osób starszych powyżej 60 roku życia. Projekt obejmuje szereg zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie aktywności i uczestnictwa Seniorów w życiu społecznym.

Prowadzone są działania prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe.

Klub Seniora czynny jest 3 dni w tygodniu w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Młyńskiej 21a w Czerwionce-Leszczynach. Zajęcia ujęte są w stałym miesięcznym planie zajęć, z którym można się zaznajomić w siedzibie Klubu Seniora oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach - http://www.opsczerwionka.webserwer.pl/index.php/projekt-nasza-przyszlosc-w-naszych-rekach-utworzenie-centrum-uslug-spolecznych/harmonogram-klub-seniora


Projekt konkursowy pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałanie 9.2.2 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT”