Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny od 01.01.2018 r. oprócz posiadania Karty w formie tradycyjnej (plastikowej) istnieje możliwość ubiegania się o Kartę w formie elektronicznej (na urządzeniach mobilnych).

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny ma formę aplikacji na smartfony. Może być przyznana każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, nawet małoletnim dzieciom. Dodatkowo rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek wg kategorii, lokalizacji, frazy, posiada funkcję geolokalizacji ułatwiającą wyszukiwanie partnerów w pobliżu przebywania użytkownika aplikacji oraz umożliwia dodawanie partnerów do listy "ulubionych", informuje również użytkownika zarówno o aktualnych zniżkach, nowych partnerach jak i o konieczności złożenia nowego wniosku przed upływem terminu ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18 rokiem życia.

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie jeżeli:
- członkom rodziny wielodzietnej przed dniem 31.12.2017 r. zostały przyznane karty w formie tradycyjnej, a wniosek o wydanie karty w formie elektronicznej zostanie złożony do dnia 31.12.2019 r.,
- członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty po raz pierwszy, i zawnioskuje o przyznanie obu form karty jednocześnie. W przypadku nie spełnienia warunków podanych wyżej, wydanie karty podlega opłacie w kwocie 9,21 zł.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

Informacji udzielają również pracownicy Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod nr 32 723 16 85 lub w siedzibie Sekcji w dzielnicy Czerwionka, ul. Wolności 2a, I piętro.