Głównej zawartości

Praca socjalna z bezdomnymi podejmowana przez pracownika socjalnego przy współudziale klienta, zmierzająca do uzyskania mieszkania i powrotu do środowiska oraz rozwiązania innych problemów towarzyszących często bezdomności, na przykład problemów uzależnienia, bezrobocia, niepełnosprawności.

 

W ramach pracy socjalnej oferowana jest w szczególności pomoc w zakresie:

  • wypełnienia i uzasadnienia wniosku o przydział mieszkania z zasobów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

  • redagowania pism o przyspieszenie przydziału mieszkania,

  • porad prawnych i psychologicznych,

  • kompletowania dokumentacji w celu uzyskania renty, emerytury i innych świadczeń poza świadczeniami pomocy społecznej,

  • załatwianiu miejsc w ośrodkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ośrodkach detoksykacji dla narkomanów,

  • konsultacji z lekarzami przychodni, szpitali i pogotowia ratunkowego w sprawach stanu zdrowia petentów,

  • uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

  • współpracy z innymi ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w celu wyjaśnienia i poprawy sytuacji klientów.

  • wydania skierowania do Ośrodka zapewniającego schronienie.