Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

zaprasza

na spotkania w ramach grupy wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy w rodzinie
i borykających się z problemem współuzależnienia

 "SPÓJRZ NA SIEBIE INACZEJ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie programu planowane jest na marzec 2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach
przy ul. Wolności 2A (I piętro)

Telefon do kontaktu: (32) 72 31 678

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

od września do grudnia 2016 r.

prowadził spotkania w ramach grupy wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy w rodzinie
i borykających się z problemem współuzależnienia

"SPÓJRZ NA SIEBIE INACZEJ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania odbywały się w każdy wtorek
od godz. 15.30

w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach
przy ul. Wolności 2A (I piętro)

 

Telefon do kontaktu: (32) 72 31 678

GRUPA WSPARCIA
DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ I BORYKAJĄCYCH SIĘ
Z PROBLEMEM WSPÓŁUZALEŻNIENIA

„Zerwane Okowy” Grupa Wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej i borykających się z problemem współuzależnienia - projekt realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014

Jest u Ciebie dobrze czy źle? A może stan przejściowy? Czujesz, że jesteś na zakręcie? Możesz to zmienić, podejmując dobre wybory, poznając samą siebie, możesz zrozumieć mechanizmy, które kierują Twoją drogą. Razem możemy więcej.

DAJ SOBIE SZANSĘ WYJŚCIA NA PROSTĄ.

Szczegółowe informacje i zapisy Punkt Terenowy nr 1 w Czerwionce u pani Kingi Mysłek, tel. 32/77 829 01.

ZACZYNAMY WE WRZEŚNIU 2013 R.