Głównej zawartości

Asystent rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami.

Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, Sąd i inne).

 

Do zadań asystenta należy:

 • pokazywanie, w jaki sposób prawidłowo wychowywać dzieci i opiekować się nimi;
 • doradzanie jak organizować i spędzać wolny czas;
 • udzielenie rodzicom pomocy w rozeznaniu sytuacji szkolnej dziecka, zachęcanie i towarzyszenie rodzicom w czasie wizyt w szkołach, przedszkolach, poradniach i innych instytucjach;
 • uczenie, w jaki sposób rozmawiać ze sobą, aby się rozumieć;
 • wspieranie w dbanie o zdrowie członków rodziny, pomoc w ustalaniu terminów wizyt u lekarzy;
 • pokazywanie, jak prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe (gotowanie, sprzątanie, zakupy, podział obowiązków domowych);
 • doradzanie, jak planować wydatki;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (towarzyszenie w czasie wizyt w różnych urzędach, organizacjach, instytucjach, nauka pisania pism urzędowych, wypełniania dokumentów);
 • pomaganie osobom szukającym pracy, jak pisać życiorys i list motywacyjny, nauka sposobów skutecznego poszukiwania pracy;
 • pomoc w sytuacjach, które zagrażają zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu dzieci i dorosłych członków rodziny;
 • informowanie i pomoc w kontaktowaniu się z organizacjami, instytucjami, które pomagają dzieciom i rodzinie.

 

Do pobrania: