Głównej zawartości

Mieszkańcy gminy potrzebujący pomocy w związku z ostatnimi ulewami, mogą kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

  • Poniedziałek 7:00-17:00,
  • Wtorek 7:00-15:30,
  • Środa 7:00-15:30,
  • Czwartek 7:00-15:30,
  • Piątek 7:00-14:00,

w następujących miejscach:

  • Punkt Terenowy Nr 1 - Czerwionka, ul. Wolności 2a, tel: 32 43 11 083,
  • Punkt Terenowy Nr 2 - Leszczyny, ul. Ogrodowa 6, tel: 32 43 11 081,
  • Centrum Usług Społecznych - ul. Młyńska 21a, tel: 32 72 31 219,

lub pod numerami telefonów komórkowych: 797 243 006 oraz 571 334 423.

W związku ze stratami poniesionymi w wypadku zdarzenia losowego osoba lub rodzina poszkodowana może starać się o zasiłek celowy niezależnie od tego, czy korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876 ze zm.) zasiłek celowy dla osoby lub rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, może być przyznany przez Ośrodek Pomocy Społecznej niezależnie od dochodu osoby czy też rodziny, która się o nie stara.

Ośrodek musi jednak sprawdzić sytuację strony, czy jest ona w stanie samodzielnie zaspokoić potrzebę, którą zgłasza.

Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej. Świadczenie to jest przyznawane w ramach uznania administracyjnego, czyli to Ośrodek Pomocy Społecznej będzie oceniał, czy w danym przypadku miało miejsce zdarzenie losowe i czy należy przyznać pomoc.

Przyznane świadczenie nie ma na celu wyrównania strat poniesionych przez osobę, ale zminimalizowanie ich. Podkreślenia wymaga, że zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może być traktowany jako rekompensata za straty spowodowane zdarzeniem losowym. Zasiłek celowy nie służy bowiem rekompensacie strat, ale ma umożliwić przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, może być przyznany, jeżeli w wyniku strat poniesionych w związku ze zdarzeniem losowym, pomimo wykorzystania własnych zasobów i możliwości, dana osoba lub rodzina nie jest w stanie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych.